Vệ sinh mũi họng chuyên biệt cho trẻ sơ sinh

Sea water
Solution
  • Infants, children / Adult
  • Ideal for washing
  • Preservative free
Sea water
Solution
  • Infants, children / Adult
  • Ideal for washing
  • Preservative free
CÔNG DỤNG
Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không gây nhiễm chéo, Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không .Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không gây nhiễm chéo, Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không gây nhiễm chéo, Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không .Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không gây nhiễm chéo, Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không gây nhiễm chéo, Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không .Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không gây nhiễm chéo, Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không
Liều dùng
Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không gây nhiễm chéo, Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không .Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không gây nhiễm chéo, Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không gây nhiễm chéo, Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không .Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không gây nhiễm chéo, Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không gây nhiễm chéo, Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không .Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không gây nhiễm chéo, Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không
Cách dùng
Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không gây nhiễm chéo, Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không .Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không gây nhiễm chéo, Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không gây nhiễm chéo, Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không .Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không gây nhiễm chéo, Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không gây nhiễm chéo, Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không .Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không gây nhiễm chéo, Ống đơn liều vô trùng, sử dụng một lần, không
VỆ SINH MŨI CHO BÉ ĐÚNG CÁCH
CHUYÊN GIA NHI KHOA TƯ VẤN
ĐẶT CÂU HỎI ĐỂ ĐƯỢC CHUYÊN GIA NHI KHOA TƯ VẤN
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
SẢN PHẨM ĐƯỢC TRIỆU BÀ MẸ TIN DÙNG
MUA HÀNG